fbpx

פרק 9: נפגעי תאונות עבודה – אתם לא לבד!

נפגעי תאונות עבודה – אתם לא לבד!
עצה טובה מלווה אתכם מרגע האירוע ועד למיצוי כל זכויותיכם הרפואיות.
אנו נייעץ ונכוון את הדברים בסדר הנכון ונפעל אל מול כל הגורמים הרלוונטיים בנושא. מדי יום אנו מקבלים שיחות של נפגעי עבודה שמאד מבולבלים ולא יודעים מאיפה מתחילים.
ראשית, נדרשת ההכרה מצד ביטוח לאומי כנפגעי עבודה. אם לאחר 90 יום מקרות האירוע אתם עדיין נמצאים באי כושר עבודה עכב תאונת העבודה ואין לכם שום הכנסה אחרת, נגיש עבורכם תביעה לנכה נזקק בביטוח הלאומי באמצעות שירותי עו"ד שאנו רוכשים, נבחן את מצבכם הרפואי והאם ניתן להגיש תביעה לנכות מעבודה.
לבסוף נלווה ונייצג אתכם באופן הטוב ביותר בוועדת הנכות מעבודה בביטוח הלאומי.
במקביל, ייבחן הצורך של כל נפגע עבודה לתיאום ביקור אצל רופא תעסוקתי אשר יקבע האם, מתי ואם בכלל יוכל לחזור נפגע העבודה לעבודתו.
בהתאם לתוצאות ועדת הנכות מעבודה בביטוח הלאומי ולקביעת הרופא התעסוקתי -נבחן את הגשת התביעה לאובדן כושר עבודה, רכיב הקיים בפוליסת הפנסיה שלכם, ונגיש תביעה בפוליסת תאונות אישיות במקום העבודה.
בואו לקבל עצה טובה למימוש זכויותיכם הרפואיות.
072-3972222

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.