fbpx

פרק 23: טיפ קטן וחשוב לעניין הגשת תביעה לדמי פגיעה בעבודה

קוראים יקרים, טיפ קטן וחשוב לעניין הגשת תביעה לדמי פגיעה בעבודה:
עניין הכרחי בהגשת הטפסים הוא להגיש את טופס התביעה לדמי הפגיעה בתוך שנה מיום הפגיעה.
דמי הפגיעה ישולמו רטרואקטיבית עבור עד שנה אחת אחורה.
כמו כן, אם תיוותר לכם נכות וייקבעו אחוזים בהתאם, גובה הגמלה עשוי להיפגע אך משך הגמלה יתארך.
פנו אלינו לקבל עצה טובה ובכדי למצות את זכויותיכם הרפואיות במלואם.

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.