fbpx

פרק 22: פגיעה בזמן התנדבות

מתנדבים ומתנדבות יקרים, האנשים שעושים עבודת קודש לעזרת הזולת ולטובת הקהילה,
אנחנו כאן, כדי לסייע ולתת בידיכם מידע חשוב לעניין פגיעה בזמן התנדבות:
אם הינכם פועלים בהתנדבות שאיננה בשכר, התנדבות למטרת תועלת לאומית או ציבורית ונשלחתם להתנדבות באמצעות אחד הגופים הציבוריים המוסמכים להפניית מתנדבים. במקרה כזה בו נפגעתם תוך כדי ההתנדבות ועקב ביצועה, או בדרך למקום שבו מתקיימת ההתנדבות או בחזרה ממקום ההתנדבות, תהיו זכאים לתשלום תגמולים בגין הנזק הגופני או הנפשי שנגרם לכם בהתאם לכללים שקיימים לגבי נפגעי עבודה.

בואו לקבל עצה טובה והתקשרו,
072-397-2222

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.