fbpx

פרק 20: מספר הבהרות חשובות לעניין תאונות עבודה

חברים וחברות יקרות.
מספר הבהרות חשובות לעניין תאונות עבודה: דמי פגיעה הינו תשלום שנותן הביטוח הלאומי למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן השתכרות/הכנסה ובתנאי שהוא נמצא אינו כשיר לעבודה – לא במקום עבודתו ביום הפגיעה ולא בעבודה אחרת.
טיפ קטן:
תעודה רפואית על אי כושר עבודה רצוי ואפילו חשוב שיופיעו בה האיברים שנפגעו.
הידעת?
יום הפגיעה אינו מזכה בדמי פגיעה מהביטוח הלאומי, המעסיק הוא זה שנדרש לשלם בגין יום זה, יום הפגיעה בעבודה.
פנו אלינו, המומחים בתאונות עבודה, כדי לממש את זכויותיכם הרפואיות עד תום.

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.