fbpx

פרק 19: אם נפגעתם בתאונת עבודה – בואו לקבל עצה טובה

אם נפגעתם בתאונת עבודה – בואו לקבל עצה טובה.
מי שהוכר כנפגע בעבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי יהיה זכאי לזכויות המגיעות עבורו רק בגין הליקויים שהוכרו באותה פגיעה.
באופן כללי, הטיפול הרפואי ניתן אך ורק על ידי קופות החולים פרט לעזרה הראשונית שקיבל הנפגע אם לא היה באפשרותו לקבל את הטיפול באמצעות קופות החולים.
לעניין החזר בגין פגיעה בשיניים יינתן החזר הוצאות בתנאי שרופא קופת החולים קבע מראש את הטיפול הנדרש בשיניים בהתאם לרמת הפגיעה ולפיכך מומלץ לפנות מראש לקופות החולים כדי לבדוק את תכנית הטיפול הנדרשת והמאושרת על ידם בעקבות הפגיעה ולהתעדכן בגובה תעריפי החזר הוצאות הטיפול.
פנו אלינו על מנת שנסייע לכם בהכוונה נכונה כדי לחסוך מכם הוצאות טיפול רפואי פרטי שלצערינו לא יאושר לאחר מכן עבורכם וכך עלולה להיגרם לכם עוגמת נפש נוספת פרט לפגיעה הפיזית והנפשית ממנה אתם סובלים עקב התאונה.

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.