fbpx

פרק 18: תאונות אישיות ותאונות עבודה

תאונות אישיות ותאונות עבודה.
אנו פוגשים מקרים רבים של נפגעי תאונות שקיבלו מכה קשה בפנים. אתם נדרשים בסמוך לאירוע להגיע ולקבל טיפול ראשוני כתוצאה מהפגיעה. באסמכתא הרפואית הראשונה עם קבלת הטיפול הרפואי נדרש שיהיו בה כלל האיברים שנפגעו בפנים כולל הלסתות שייתכן והכאבים בהן יופיעו לא מיד אלא לאחר ימים בודדים.
לביקור אצל רופא פה ולסת תביאו עמכם את האסמכתא הראשונה ותסבירו את כלל הקשיים שלכם הן בפה והן בלסת. חלקם בפתיחת הפה, דהיינו מגבלה בתנועה. חלקם באכילה ולעיסה וכמובן – תתארו את רמת הכאב שלכם.
הרופא המקצועי הוא זה שיקבע את רמת הנזק ואת זמן הטיפול. אל תנסו לזרז את הליך הטיפול הרפואי שנקבע, כיון שפגיעה בלסתות יכולה להיות ממושכת. אנו נהייה כאן בשבילכם לתבוע בכל עת את אחוזי הנכות ואת הפיצוי המגיעים לכם בגין הפגיעה.

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.