fbpx

פרק 16: טיפים עבורכם למקרי תאונות עבודה

טיפים עבורכם למקרי תאונות עבודה:

קרתה לך תאונת עבודה, פונית באמצעות המעסיק ו/או אחד מעובדיו לקבלת טיפול רפואי, נדרש לתאר את האיברים שנפגעו כולם ובסיום הביקור במיון או בקופת החולים לודא שכל הפגיעות נרשמו כולן. בטופס התביעה לדמי פגיעה בעבודה חובה לציין את כלל האיברים שנפגעו במלואם, כולל החבלה שקרתה לכל איבר המצויין בטופס.

אין לחשוב שניתן יהיה אחר כך לתבוע את האיברים האחרים שנפגעו בתאונה, אך לא צויינו בטיפול הראשוני ובמסמכים הרפואיים ולדרוש בגינם נכות.
אם וכאשר נותר הליקוי שלא דווח בגינו בתביעה לדמי פגיעה ולא הייתה אסמכתא רפואית לכך מיד עם קרות האירוע או בסמוך אליו – לא יהיה ניתן לבקש כל פיצוי או החזר בגינו.

בואו לקבל עצה טובה.
חייגו אלינו – 072-397-2222

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.