fbpx

פרק 13: נפגעתם בעבודה? טיפ קטן במתנה!

נפגעתם בעבודה? טיפ קטן במתנה!
הגיעו לקופת החולים לפתיחת תיק תאונת עבודה.
ראשית, הביאו עמכם טופס ב.ל. 250, ורק לאחר מכן יפתח הרופא המטפל תיק תאונת עבודה ותקבלו תעודה ראשונה של נפגעי עבודה, בתעודה יצויינו ימי המחלה שאושרו בגין הפגיעה.
כל אישור מחלה נוסף בגין הפגיעה בעבודה, גם אם הוא ניתן על ידי רופא אחר חייב להיות תחת תעודה נוספת לנפגע עבודה. עובדים שיחזרו לעבודה קודם לתום ימי המחלה שאושרו בגין הפגיעה לא יוכלו לתבוע את מלוא ימי המחלה שאושרו להם ,אלא עד למועד חזרתם לעבודה על דעת עצמם. אין לחזור לעבודה עד שלא תמו ימי המחלה בגין פגיעה בעבודה.
פנו אלינו להדרכה כיצד לפעול ולנהוג בקרות אירוע פגיעה בעבודה ותקבלו את אשר מגיע לכם!
בואו לקבל עצה טובה, התקשרו: 072-3972222

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.