fbpx

פרק 11: חזרה מנחות רפואית למקום העבודה אף בפועל לא חזרתם לתפקיד שבוע הועסקתם?

נפגעי תאונות עבודה ונפגעי מחלות מקצוע יקרים!
קיבלתם נכות רפואית קבועה מהביטוח הלאומי וחזרתם למקום העבודה שלכם לאחר תקופת ההחלמה והשיקום
אך בפועל לא חזרתם לתפקיד שבו הועסקתם עד קרות האירוע?
נדרש לבדוק את זכאותכם לפיצוי כספי וזאת בהתאם לתנאי פוליסת הגמל שלכם.
כמו כן, נדרש לעדכן את הפנסיה בהתאם לנכות הקבועה שנקבעה לכם בועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.

בואו לקבל עצה טובה וחייגו אלינו – 072-3972222

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.