fbpx

השירותים שלנו ישן

השירותים שלנו ישן

  • פתיחת תיק לתביעות אל מול הביטוח הלאומי – איסוף מסמכים רפואיים, ליווי אל מול מומחים רפואיים והכנת התיק לוועדות הרפואיות בביטוח הלאומי.
  • ליווי אישי למימוש כל הזכויות ממוסדות וארגונים אחרים, כגון: הרשות לניצולי -השואה, משרדי ממשלה – משרד הפנים, משרד התחבורה, משרד השיכון והבינוי , משרד הבריאות, רשויות מקומיות וכיו"ב.

  • ליווי והתנהלות אל מול חברות הביטוח בתאונות עבודה / מחלות מקצוע.

  • ליווי וסיוע לקבלת היתרים לעובדים זרים המטפלים בסיעוד, סיוע בקבלת עובדים זרים למשפחה בהתאם לצרכים.

  • רווחת החולה ובני משפחתו – איתור מועדוני יום בהתאם לצרכי החולה וקבוצות תמיכה לבני משפחה של החולים.

 

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.