fbpx

אודות ישן

אודות ישן

אז מי אנחנו?

עצה טובה מעניקה ליווי אישי בכל הקשור למימוש זכויותיכם במקרים של:

  • תאונות עבודה / מחלות מקצוע.

  • התנהלות אל מול הביטוח הלאומי למימוש הקצבאות כגון: נכות כללית, נכות מעבודה, ניידות, שירותים מיוחדים כולל סיעוד, נפגעי פוליו ונפגעי פעולות האיבה וכיו"ב.

כמו גם, התנהלות מול הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי – הכנת התיק לוועדות הרפואיות.

  • ליווי אל מול גופים ציבוריים אחרים, לרבות רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, הקרן לרווחת ניצולי השואה, רשויות וחברות הביטוח.

מדובר בגופים עמוסי בירוקרטיה אשר לעיתים פועלים באטימות רגשית כלפי חולים, נפגעי תאונות עבודה ובני משפחותיהם. כתוצאה מכך, רבים האזרחים שאינם מממשים את זכויותיהם הרפואיות לא מודעים אליהן, או מוותרים עליהן בשל הבירוקרטיה הסבוכה שבדרך.

עצה טובה בניהולה של איילת ישראל תעמוד בשבילכם אל מול הגופים האלו, מתוך כוונה שכל חולה ונפגעי תאונות עבודה יממשו את זכויותיהם הרפואיות עד תום, זכויות המגיעות במדינת ישראל עפ"י חוק.

יש לנו ניסיון אל מול גופים אלו במקרים של מחלות קשות, תאונות עבודה ומצבי משבר בחיים.

 

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.