fbpx

הכנת תיק לוועדות הרפואיות

ועדה רפואית היא ועדה המורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום רפואי מסוים ומזכיר ישיבה, שתפקידו לדאוג לשמירה על זכויותיך ולרשום את דו"ח הוועדה.
אם התלוננת על מספר מחלות או ליקויים רפואיים, ייתכן שתיבדק על ידי כמה רופאים מומחים. כמו כן אם בעקבות הבדיקה, מתברר שיש צורך בבדיקה נוספת על ידי רופא מומחה אחר, תוזמן לועדה נוספת.
את חוות הדעת של הרופאים המומחים שבדקו אותך מעבירים ל"רופא מוסמך", הקובע את אחוז הנכות הרפואית מכל מחלותיך ומגבלותיך יחד.

תפקיד הרופא בועדה הרפואית הוא לקבוע מהן המחלות או הליקויים הרפואיים שאתה סובל מהם ולתרגם אותם, בהתאם לרמת החומרה שלהם, לאחוזי נכות רפואית, לפי ספר המבחנים שבתקנות הביטוח הלאומי. הספר מכיל 10 פרקים לפי מערכות הגוף השונות.

מה צריך להביא לוועדה?
למעשה, ניתן לחשוב על הוועדה הרפואית כמי שעוסקת בשמאות רפואית: כמו שמאות בית או רכב העוסקים בהערכת נזק של רכוש, מתמקדת הועדה הרפואית בהערכת הנזק הרפואי.

משום כך, חשוב לספק מסמכים הנוגעים לנזק הקיים ולהערכתו במונחים הרפואיים המתאימים לספר תקנות הביטוח לאומי המפרט את אחוזי הנכות הרפואית בהתאם להגבלות התפקודיות. חשוב להבין כי אין קשר ישיר בין הנכות הרפואית לנכות התפקודית כך שגם אם הוכח שחולה נמצא ב-100% נכות רפואית, רופאי הוועדה יכולים להחליט שהוא כלל לא איבד מכושרו לעבוד ולדחות את תביעתו על הסף.

פנו אלינו, קבלו עצה טובה וליווי צמוד למימוש זכויותיכם הרפואיות.  

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.